Normen-antenne lastechniek

» Situering

Lassen is nog steeds een belangrijke verbindingstechniek met tal van toepassingen (apparatenbouw, mechanica, auto-industrie, ...). Het laswerk heeft in al deze toepassingen een grote invloed op de fabricagekosten en de kwaliteit van het (eind)product. Kunnen waarborgen dat het laswerk op de meest efficiënte wijze gebeurt en dat alle aspecten van het lasproces adequaat beheerst worden is dan ook belangrijk.

Met de komst van verschillende Europese richtlijnen, waaronder de PED (Pressure Equipment Directive) en de CPR (Construction Products Regulation), evolueert men naar een systeemcontrole of een kwaliteitssysteem en komt er dus meer verantwoordelijkheid te liggen bij de constructeur zelf.

Voor een correcte en éénduidige toepassing van deze richtlijnen staan er geharmoniseerde normen ter beschikking.

Eén van de belangrijkste normen is ongetwijfeld die waarin de eisen voor een kwaliteitssysteem worden beschreven (EN ISO 3834 - reeks), de ISO 9001 herschreven voor het lasgebeuren. ISO 9000 beschouwt lassen namelijk als een “speciaal” proces. In de ISO 3834 - reeks wordt verwezen naar veel andere normen, waarbij de verschillende aspecten van het laswerk aan bod komen, zoals bijvoorbeeld: lasprocedures, kwalificatie van lassers, laspersoneel, ...

» Rol van het Bil bij normalisatie

Omdat in België heel wat laswerk in KMO’s gebeurt, heeft het Belgisch Instituut voor Lastechniek een Normen - antenne “Lastechniek” opgericht die gesteund wordt door de Federale Overheidsdienst Economie (FOD) en het NBN (Bureau voor normalisatie). De antenne moet de bedrijven sensibiliseren en ondersteunen bij de toepassing en implementatie van lasnormen. De FOD ondersteunt nog andere normen-antennes die op deze link kunnen teruggevonden worden.

De activiteiten van de normen-antenne “Lastechniek” spitsen zich vooral toe naar:

  • Bedrijfsspecifieke adviesverlening en begeleiding
  • Sensibilisering en voorlichting aan de hand van workshops en studiedagen
  • Evaluatie van de ontwerpnormen via sectorale operator lastechniek
  • Signalering van nieuw te verschijnen normen

Door hun betrokkenheid bij de werking van CEN TC 121, ISO TC 44 (technische commissies lastechniek) en de verschillende EWF-vergaderingen (European Federation for Welding, Joining and Cutting) kunnen de medewerkers van het Belgisch Instituut voor Lastechniek de bedrijven vanuit een uitermate sterke positie de nodige adviezen verstrekken omtrent normproblemen in verband met lassen. Klik hier voor advies.

» Sectorale operator lastechniek

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) is door het NBN aangesteld als sectorale operator voor het lassen. De vroegere “normalisatiecommissie 2.12” werd omgevormd tot de “sectorale operator lastechniek” met een aantal subcommissies.

De taak van de sectorale operator lastechniek bestaat erin om de activiteiten van de Belgische spiegelcommissies van CEN TC121 en ISO TC44 te coördineren. Deze Belgische spiegelcommissies volgen de ontwikkelingen van de normen binnen hun subcommissie van nabij en vormen het nationale standpunt. Klik hier voor meer info.