15 november: Workshop Visueel beoordelen van lasverbindingen

25-11-2017
Locatie: 
Zwijnaarde

Het visueel beoordelen van lasverbindingen vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van laswerk. Naast een gedegen kennis van de mogelijk optredende lasonvolkomenheden moet de visueel lasinspecteur inzicht hebben in het toegepaste lasproces, de gelaste materialen en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het laswerk.De workshop bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Aangezien heel veel bedrijven meestal onvoldoende interne kennis en/of tijd hebben om een opleiding te organiseren, wil het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) met deze opleiding tegemoetkomen aan de vraag van de industrie.

Bestemd voor
 • Lassers: de lasser dient in de eerste plaats een (zelf)-controle uit te voeren en waar nodig de onvolkomenheid te herstellen.
 • Lascoördinatoren: deze dient steekproefsgewijs, de controle die de lasser uitvoert, te controleren.
 • Kwaliteitsdienstmedewerkers: dient de algemene kwaliteit, dus ook de laskwaliteit, te bewaken.
 • Personen met een VTw-2 certificaat die hun kennis wensen op te frissen.
Doel

Deze workshop geeft u inzicht in de principes van het visueel onderzoek van laswerk gerealiseerd met lasprocessen TIG, MIG/MAG en elektrode, de van toepassing zijnde normen ten aanzien van de laskwaliteitsniveaus en de onvolkomenheden.
In het practicum leert u het toepassen van geschikte meetmiddelen en op basis van het gestelde kwaliteitsniveau een objectieve uitspraak te doen over het laswerk. Zowel stompe- als hoeklassen komen aan de orde. De cursus spitst zich voornamelijk toe op (roestvast)staal.
Tot slot zal er aandacht worden besteed aan het rapporteren van de visuele lasbeoordelingen.

Deze workshop geeft GEEN certificaat VT2 (visueel inspecteur niveau 2) conform ISO 9712 (vroeger EN473). Toch interesse om een certificaat te behalen?

Programma

De 3 stappen voor het uitvoeren van een visueel onderzoek worden op een praktische manier uitgelegd en geoefend:

 • Stap 1: indeling/herkennen van lasonvolkomenheden in relatie tot de lasprocessen (TIG, MIG/MAG, elektrode/baguette) volgens EN ISO 6520-1: indeling fouten, link tussen fouten en lasproces
 • Stap 2: bepalen kwaliteitsniveau (controle: type en %) en aanvaardingscriteria voor lasonvolkomenheden volgens EN ISO 5817
 • Stap 3: Toelichting van meetmiddelen

Alsook:

 • Praktische oefeningen beoordeling van lassen + rapportage (hoeklas en stompe las)
 • "Examen": Uitvoeren, interpreteren & rapporteren van visuele inspectie voor hoeklas of stompe las
Organisatie

De workshop duurt 1 dag en gaat door in de lokalen van het BIL op: 

 • woensdag 15 november 2017 in Zwijnaarde
 • van 09u00 tot 17u00
 • registratie en ontvangst vanaf 8u30
Inschrijving
 • De prijs (excl 21% BTW) voor deze workshop inclusief broodjeslunch, cursusmateriaal, "examen" en deelnemingsattest is:
  • BIL-leden: 265 €
  • Niet BIL-leden: 295 €
 • Mogelijkheid tot subsidies voor zowel bedienden als arbeiders: vraag ernaar!
 • maximum 20 deelnemers per sessie
 • Toelatingsvoorwaarden: geen toelatingsvoorwaarden, maar praktische/theoretische kennis is een plus