18 april: Opleiding Visueel Lasinspecteur VT level 2

18-04-2018
Locatie: 
BIL Neder-over-Heembeek

In de lastechnische industrie worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Van groot belang is het visueel onderzoek van het laswerk. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen.De opleiding Visueel Lasinspecteur VT2 geeft inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtermen van de norm ISO 9712.

Doel van de opleiding

Het vergroten van kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische en praktische kennis bent u na de opleiding in staat om zelfstandig werkstukken visueel te beoordelen. Een persoon gecertificeerd op level 2 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde en erkende procedures.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen volgende aspecten aan bod:

 • Situering en fysische principes van visueel beoordelen
 • Overzicht NDO-technieken
 • Lasprocessen, materialen en lasfouten
 • Apparatuur voor visueel onderzoek
 • Uitvoering van visueel onderzoek
 • Controleren, documenteren en rapporteren
 • Veiligheid, gezondheid en certificeren
   

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor uitvoerende lassers, lassersbazen, QA/QC medewerkers en inspecteurs die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk.

Organisatie

De vernieuwde opleiding heeft een duur van 3 of 5 dagen:

 • 3-daagse praktijkgerichte opleiding visueel lasonderzoek niveau 2

Voorwaarde: werkgeversverklaring met relevante ervaring inzake NDO (diploma lascoördinatie/lasinspectie, cursussen algemene NDO) + werkgeversverklaring van minimaal 4 maanden werkervaring

 • 5-daagse praktijkgerichte opleiding visueel lasonderzoek niveau 2 (inclusief 2 extra dagen praktijkopleiding)

Voorwaarde: werkgeversverklaring van minimaal 4 maanden werkervaring

De 2 extra praktijkdagen kunnen ook optioneel gevolgd worden door deelnemers die ingeschreven zijn voor de 3-daagse opleiding en die extra praktijkervaring wensen op te doen ter voorbereiding van hun BANT-examen. In dat geval wordt een bijkomende factuur voor het saldo van de kostprijs opgemaakt.

 

Wenst u enkel een opfrissing voor een reeds behaald certificaat ?

Schrijf u dan in voor dag 4 of dag 5 van deze opleiding

Kostprijs

De kostprijs voor de volledige opleiding (theorie, praktijk, syllabi, broodjeslunch) bedraagt:

 • 3-daagse praktijkgerichte opleiding visueel lasonderzoek VT niveau 2:
  • Leden BIL: 870,00 €
  • Niet-leden: 960,00 €
 • 5-daagse praktijkgerichte opleiding visueel lasonderzoek VT niveau 2:
  • Leden BIL: 1.450,00 €
  • Niet-leden: 1.600,00 €
 • 1 opfrissingsdag:
  •  Leden BIL: 290 €
  • Niet-leden BIL: 320 €

 

(vrijgesteld van BTW)

Dankzij onze erkenning bij het Agentschap Ondernemen als dienstverlener voor de pijler Opleiding kunt u gebruik maken van steun uit de KMO portefeuilleErkenningsnummer BIL: DV.O102976.

Volgende sessie 2018:

 • BIL Neder-over-Heembeek
  18/04/2018 ; 25/04/2018 ; 02/05/2018 ; 09/05/2018 ; 16/05/2018
  telkens van 10h30-19h00

Dagen 4 en 5 zijn de 2 extra praktijkdagen/opfrissingsdagen

Certificatie

Na de opleiding kan de cursist deelnemen aan een theoretisch en praktisch examen dat wordt afgenomen door examenorganisatie BANTInschrijving op de examens (die maandelijks worden georganiseerd) valt onder de verantwoordelijkheid van de cursist. 

Na positief behaald resultaat en een verklaring van minimaal 4 maanden werkervaring ontvangt u het certificaat Visueel Lasinspecteur VT Level 2.

Voor informatie rond timing en prijs van de examens, zie www.bant.be (Certifications > Inscriptions)