27 nov 2019: Workshop Lassymbolisatie volgens EN ISO 2553

27-11-2019
Locatie: 
Zwijnaarde

De doelstelling van deze workshop is om ‘Eenduidig en volledig’ een las weer te geven op een tekening.​De ISO 2553 norm, die in 2019 herzien is, is hiervoor het instrument bij uitstek en zal bij de start van deze cursus uitvoerig toegelicht worden.

Doelgroep

Lascoördinatoren, lasleraars, zelfstandige lassers,…

Inhoud

Nadat de deelnemers wegwijs gemaakt zijn in deze norm en kennis gemaakt hebben met de officiële aanduidingen, volgt een oefengedeelte. Aan de hand van opgelegde opdrachten en tekeningen worden de lassymbolen en aanduidingen ingeoefend.
Deze workshop is gericht naar tekenaars, ontwerpers, aankopers en verkopers, maar evenzeer naar lassers, lastoezichters en –coördinatoren, kortom naar iedereen die vroeg of laat een tekening van een lasconstructie moet interpreteren of maken.

Kostprijs (excl. 21% BTW, incl. cursusmateriaal)

Leden BIL en onderwijsinstellingen: 160,00 EUR
Niet-leden: 180,00 EUR
Onderwijsinstelling: 85,00 €

 

Inschrijven via:

https://www.bil-ibs.be/event/workshop-lassymbolisatie-volgens-en-iso-2553