Gewijzigde regelgeving voor lastoevoegmaterialen

08-03-2019

De Europese regelgeving 'Construction Products Directive' (CPD) van 1989 werd in 2011 gewijzigd in de 'Construction Products Regulation' (CPR). Dit heeft geleid tot een verandering van de eisen met betrekking tot de CE-markering van lastoevoegmaterialen en de begeleidende documentatie. De geharmoniseerde norm EN 13479 werd hiervoor aangepast.