Lasnormenbundel NEN bundel 18 editie 2013

05-06-2014
NEN bundel 18

De NEN-bundel 18 met normen voor het lassen van metalen is in 2013 herzien. Deze normenbundel bevat een selectie van Nederlandse, Europese en internationale normen. Het zwaartepunt ligt op de normen voor kwaliteitsborging van laswerkzaamheden en gelaste constructies, kwalificatie van lassers en goedkeuring van lasmethoden.

Voor de lastechnicus zijn EN- en ISO-normen belangrijke gereedschappen. Met normen kunnen de kwaliteitseisen aan het laswerk beter worden vastgesteld en daarnaast verwijzen steeds meer bestekken naar de normen. Bij producten waarvoor een Europese richtlijn geldt en waarbij CE-markering is vereist, denk bijvoorbeeld aan drukvaten en stalen constructies, wordt verwezen naar geharmoniseerde normen. De norm is dan als het ware een technische invulling van de in de richtlijn gestelde eisen. Met deze bundel heb je direct een dertigtal lasnormen in één handig boek dat bovendien gunstig geprijsd is.

NEN bundel 18 BIL_2013.pdf