Lasser- en operatorkwalificaties tijdens Covid 19

28-08-2020

Op 19 mei heeft ISO / TC 44 / SC 11 een positieverklaring gepubliceerd ivm de verlenging en bevestiging van kwalificaties van personeel voor lassen en aanverwante processen tijdens de Covid 19 periode.  Op 27-08-2020 werd beslist om de initiële verloopdatum van die positieverklaring te annuleren, waardoor deze positieverklaring tot nader order kan gebruikt worden.

 

ISO / TC 44 / SC 11 is van mening dat:

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak kan de verlenging en bevestiging van kwalificaties van personeel voor lassen en aanverwante processen worden verlengd met nog eens drie maanden langer dan toegestaan ​​door de ISO 9606-serie en ISO 14732 onder de volgende voorwaarden:

een onderbreking van het dienstverband heeft ertoe geleid dat de herkwalificatieperiode is overschreden

- de kwalificatie was geldig ten tijde van de arbeidsonderbreking

het is niet mogelijk geweest om kwalificaties opnieuw te valideren en te bevestigen vanwege het niet beschikbaar zijn van certificeringsinstanties / testfaciliteiten

De implementatie van deze verklaring blijft ter beoordeling van de leden van ISO en alle relevante certificeringsinstanties.

Update 28-08-2020: Origineel zou deze positieverklaring op 30-09-2020, verlopen. Op de vergadering van ISO TC44 SC11 van 27-08-2020 werd beslist om geen einddatum meer te hanteren voor deze positieverklaring aangezien het verloop van de COVID-19 wereldwijd verschillend is.

 

WAARSCHUWING:

Deze verklaring heeft niet de status van een norm en de implementatie ervan is puur vrijwillig. Deze verklaring annuleert de eisen van certificatie-instellingen niet. Het doel is om de industrie te helpen waar nodig tijdens de COVID-19-situatie.