Nieuwe EN ISO 15612 gepubliceerd

04-09-2018

Nieuwe EN ISO 15612: Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – goedkeuring op basis van een standaard lasmethodebeschrijving. Sinds 2014 was men gestart met de revisie van de norm ISO 15612. De draft ontwerpen die sindsdien opgesteld zijn hadden al vele wijzigingen ondergaan o.a. onder invloed van de wijzigingen die in de nieuwe norm ISO 15614-1:2017 terug te vinden zijn. Eind mei 2018 werd de finale draft van de norm ISO 15612 goedgekeurd en de vernieuwde versie is sinds aug 2018 gepubliceerd.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de 2004-versie
Het principe van de vorige versie was gebaseerd op een standaard lasmethodekwalificatie (SLMK) vanwaar de gebruiker zelf verschillende voorlopige lasmethodebeschrijvingen (VLMB’s) kon afleiden. De gebruiker moest deze VLMB’s nadien goedkeuren.
Het principe van de nieuwe versie is gebaseerd op een “standaard lasmethodebeschrijving” (SLMB) die direct volledig kan overgenomen worden en eventueel nog kan aangevuld worden met eigen eisen. Deze aanpak vermindert de kans op fouten door de gebruiker omdat die geen VLMB meer hoeft op te stellen, maar vermindert anderzijds de vrijheid van de gebruiker omdat de SLMB dikwijls een beperkter toepassingsgebied zal hebben.
Dit principe is in overeenstemming met wat er op dit moment commercieel verkrijgbaar is. Vooral fabrikanten van lasmachines bieden pakketten aan met standaard lasmethodebeschrijvingen.

Omdat de lastechnische kennis van de gebruikers van SLMB’s moeilijk in te schatten is, werd het gebruik van SLMB’s beperkt tot diktes van max. 50 mm en de onderstaande materiaalgroepen:

 
Verbindingen tussen verschillende materiaalgroepen is niet toegestaan, behalve voor verbindingen tussen:
- subgroepen 1.1, 1.2 en 1.3 en 11.1.
- subgroepen 22.1 en 22.2

In de vakbladen “Lastechniek” en "Metallerie" is er een artikel gepubliceerd.