Scope EN 1090-1, revisie EN 1090-1 en -2

25-07-2017

Heel vaak wordt de vraag gesteld of een bepaald product al dan niet onder de scope van EN 1090-1 valt. Deze vraag werd voorgelegd aan CEN/TC135, de technische commissie die de geharmoniseerde norm EN 1090-x beheert.

Op een meeting in Berlijn op 09-05-2014 werd met met de aanwezigen een lijst opgesteld met elementen die niet vallen onder de scope van EN 1090-1.Deze lijst werd nadien doorgestuurd naar de Europese commissie, die de lijst aangepast heeft en op de site onder de FAQ nr 31 rond de CPR gepubliceerd heeft.

Klik op de link en vervolgens op FAQ 31 om te zien welke lijst door de Europese commissie op dit moment gepubliceerd wordt.

Aangezien de lijst nog veel onduidelijkheid laat bestaan, heeft men een technisch rapport opgemaakt (CEN/TR 17052) met als doel de scope van EN 1090-1 te verduidelijken. Het rapport CEN/TR 17052 werd begin 2017 gepubliceerd.
Het technisch rapport bevat naast uitleg over de vereisten die nodig zijn om onder de scope van EN 1090-1 te vallen, 2 lijsten in bijlage:
Lijst A met onderdelen die onder de scope vallen van EN 1090-1
Lijst B met onderdelen die niet onder de scope van EN 1090-1

Als we de lijst B uit dit technisch rapport vergelijken met de lijst gepubliceerd op de site van de Europese commissie, vallen volgende zaken op:

Aangaande Ballustrades: 
Op de site van de Europese commissie onder FAQ 31, staat duidelijk dat deze zowel een structurele als een afschermende functie moet hebben om onder de scope van EN 1090-1 te vallen. In het technisch rapport beschouwt men dat ze onder de scope vallen van EN 1090-1 vanaf ze de functie van een afscherming hebben...

Volgende producten komen niet voor op de lijst op de site van de Europese commissie, maar wel in deze van het technisch rapport:
- speeltoestellen, rekken en stockagesystemen, voor zover ze geen deel uitmaken van de draagstructuur van het gebouw, verhoogde vloeren, tijdelijke structuren zoals tenten

Aangezien het rapport goedgekeurd werd, zal men dus hoogst waarschijnlijk dat rapport (CEN/TR 17052) in de toekomst hanteren en zal de site van de Europese commissie in lijn gebracht worden met dit rapport.

 

Ondertussen is men ook bezig om de EN 1090-1 te onderwerpen aan een grondige revisie. Aangezien er op een eerste draft al veel opmerkingen gekomen zijn van de CEN-consultant, is beslist om deze eerst uit te klaren alvorens met de revisie verder te gaan.

De norm EN 1090-2  waarnaar de norm EN 1090-1 verwijst voor wat betreft de uitvoering van staal- en aluconstructies, is gereviseerd. De vernieuwde editie van EN 1090-2 werd in september 2018 gepubliceerd.