Nieuwe norm voor Kalibratie, validatie en consistentiebeproeving van lasapparatuur

03-10-2019

Eind augustus werd in alle lidstaten in Europa de nieuwe norm voor kalibratie,validatie en consistentiebeproeving van lasapparatuur IEC 60974-14 gepubliceerd.De nieuwe norm zal de EN 50504 ‘Validatie van uitrusting voor booglassen’die sinds 2008 in voege is vervangen. Het is aan te raden om de nieuwe norm IEC 60974-14 reeds te gebruiken, maar tot 23 november 2021 is het toegelaten om de oude norm EN 50504 nog te gebruiken.