Nieuwe norm voor Kalibratie, validatie en consistentiebeproeving van lasapparatuur

03-10-2019

Eind augustus werd in alle lidstaten in Europa de nieuwe norm voor kalibratie,validatie en consistentiebeproeving van lasapparatuur IEC 60974-14 gepubliceerd.De nieuwe norm vervangt de EN 50504 ‘Validatie van uitrusting voor booglassen’die sinds 2008 in voege was.