Vernieuwde EN (ISO) lasnormen in België

11-03-2021

Normen zijn geen statisch gegeven. Om ervoor te zorgen dat ze de laatste stand van de techniek volgen, worden ze minstens elke 5 jaar onderworpen aan een review om te bepalen of de norm moet aangepast worden. Indien er aanpassingen nodig zijn, zal vervolgens een nieuwe versie uitgebracht worden.

Voor wat betreft EN - normen is elke lidstaat verplicht om elke EN - norm binnen de 6 maand na uitgifte over te nemen. Er zijn reeds vele ISO normen overgenomen als EN - norm waardoor er 1 norm geldig is voor zowel Europa als internationaal. Deze normen worden voorafgegaan door "EN ISO".
Hieronder vind je een lijst met Europese lasnormen die in de periode van 03-2019 tot 03-2021 uitgebracht zijn in België.
De lijst vermeldt zowel de oude als de nieuwe norm die de oude vervangt.

uitgebrachte lasgerelateerde EN ISO - normen in België