Standaard kwaliteitsdocumenten EN 1090

06-02-2015

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) heeft een aantal algemene documenten (voornamelijk staal - en ook wat roestvast staal/inox - voor uitvoeringsklasse 2 = EXC2) opgesteld, die kaderen binnen de EN 1090-1 en EN 1090-2 (technische eisen voor metaalconstructies). Deze hebben reeds een aantal audits doorstaan (worden ook bijgestuurd n.a.v. opmerkingen/suggesties van auditeurs) en hebben dus hun deugdelijkheid al bewezen. 

Deze basisdocumenten dienen wel naar concrete werksituaties aangepast te worden. 
Dit zal dus nog de nodige energie en tijd kosten om het systeem te implementeren, te evalueren en waar nodig bij te sturen. 

Documenten 
 
1.Structuur Laskwaliteitshandboek – Fabrieksbeheersingsysteem (FPC, cfr. EN1090-1): dit document bevat de verwijzing naar de verschillende documenten die samen het kwaliteitshandboek vormen.
2.Procedures betreffende de taken en verantwoordelijkheden
3.Technische werkinstructies
4.Checklijsten
5.Sjablonen
6.Overzichtslijsten
7.Informatieve documenten
8.Lasmethodebeschrijvingen (niet afgedekt door een lasmethodekwalificatie)
 
 
Praktisch
De documenten worden online ter beschikking gesteld (gefaseerde upload).
Formaat: Word of Excel (dus bewerkbaar)
Prijs (excl. 21% BTW): €150,00 voor leden, €300,00 voor niet leden (éénmalig, geen jaarlijkse kost). 
Bestelling mogelijk via onderstaande webform.
Onderworpen aan een licentieovereenkomst.
Login en paswoord tot download worden pas verschaft na ontvangst van de getekende overeenkomst en betaling van de licentievergoeding.
 
Voor meer info en bestelling, volg onderstaande link