Activiteiten - Advies

In de lastenboeken die door klanten worden opgesteld verschijnen meer en meer verwijzingen naar Europese normen. De eisen ten opzichte van het uit te voeren laswerk worden steeds strenger, dit zowel ten opzichte van lassers (EN ISO 9606-X), lascoördinatiepersoneel (EN ISO 14731), lasprocedures (EN ISO 156XX), basismaterialen (EN 10204), kwaliteitsborging (EN ISO 3834), ...

De Normen-antenne Lastechniek van het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) beschikt over een databank waarin veel normen opgenomen zijn die betrekking hebben op het lassen. U kan steeds contact opnemen met ons indien u vragen heeft over welke norm u moet hanteren of hoe u de norm moet toepassen.

Voor het aanschaffen van normen wordt er verwezen naar het Bureau voor normalisatie (NBN). U kan de normen online aankopen op de website www.nbn.be.

Aangezien het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek) door het NBN aangesteld is als sectorale operator voor het lassen, zijn wij nauw bertokken bij het standaardisatieproces van de technische commissies CEN TC121 en ISO TC44 (lassen en aanverwante processen).

Sectorale operator lastechniek

Commissies CEN TC121

Commissies ISO TC44