Amendement Amd1:2019 voor EN ISO 15614-1:2017

15-09-2019

Zweden heeft eind februari 2019 een voorstel tot amendement voor EN ISO 15614-1 ingediend dat later dit jaar werd goedgekeurd.Sinds eind september werd dit amendement gepubliceerd in België. 

Wat houdt dit amendement in?

De huidige paragrafen 8.5.2.3.2 tot 8.5.2.3.4 ivm “waveform control” worden verwijderd. De paragraaf 8.5.2.3.1 wordt niet verwijderd.

Dit betekent concreet dat de gebruikte “waveform control” of lasbron geen essentiële variabele meer is. 

Waarom dit amendement?

Men is van oordeel dat indien “waveform control” of lasbronfabrikant als essentiële variabele gelden, bedrijven gedwongen worden om steeds bij eenzelfde lasbronfabrikant aan te kopen. Bovendien is het zo dat de meeste bedrijven een grote variëteit aan lasbronnen gebruikt. Als een kwalificatie afgelegd was met een bepaalde “waveform control”, betekende dit dat die kwalificatie enkel op die machines kon gebruikt worden die over die functionaliteit beschikten.