Sectorale operator lastechniek

Begin 2007 is het Belgisch Instituut voor normalisatie (BIN) omgevormd tot het Bureau voor normalisatie (NBN). Dit houdt echter niet enkel een naamsverandering in; de structuur is volledig veranderd. Eén van de veranderingen is dat er voor elk technisch domein een “sectorale operator” aangesteld wordt die de normalisatie-activiteiten binnen dit domein moet coördineren en stimuleren. Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) is door het NBN aangesteld als sectorale operator voor het lassen.

In die hoedanigheid heeft het BIL een structuur uitgewerkt die uitgaat van zeven Belgische subcommissies (cfr. onderstaande boomstructuur). Elk van deze subcommissies behandelt een specifiek domein van de lastechniek. De subcommissies worden voorgezeten door een voorzitter (aangeduid in het blauw).
 

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

 

De aanpak via sectorale operator lastechniek met een aantal subcommissies heeft natuurlijk geen kans op slagen zonder uw input! De inbreng uit verschillende industrietakken is uiterst belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van lasnormen. Door deel te nemen aan de subcommissies krijgt U de mogelijkheid om het Belgische standpunt op een actieve manier mee te bepalen. Bovendien bent U niet alleen nauw betrokken bij de internationale normalisering maar blijft U ook op de hoogte van de ontwikkeling van nieuwe normen, gelegen in uw vakgebied. Op deze manier kunt U in een heel vroeg stadium zicht krijgen op de normering waar U in de toekomst mee te maken zal hebben.

Deelname aan één of meerdere subcommissies is volledig kosteloos! Bovendien krijgt U de normdocumenten via elektronische weg en zal de overige communicatie eveneens zo veel mogelijk elektronisch verlopen. Er wordt gestreefd om het aantal vergaderingen met de subcommissies tot een strikt minimum te beperken.

Indien U wenst deel te nemen aan deze nieuwe normalisatiestructuur en aldus wil zetelen in één of meerdere subcommissies, gelieve dan het inschrijvingsformulier deelname sectorale operator lastechniek ingevuld terug te sturen naar het onderstaande e-mailadres.

 

Inlichtingen:

Benny Droesbeke
Tel: 09/292.14.17
E-mail: benny.droesbeke@bil-ibs.be