Scope EN 1090-1, revisie EN 1090-1

11-12-2020

Heel vaak wordt de vraag gesteld of een bepaald product al dan niet onder de scope van EN 1090-1 valt. Deze vraag werd voorgelegd aan CEN/TC135, de technische commissie die de geharmoniseerde norm EN 1090-x beheert.

Op een meeting in Berlijn op 09-05-2014 werd met met de aanwezigen een lijst opgesteld met elementen die niet vallen onder de scope van EN 1090-1.Deze lijst werd nadien doorgestuurd naar de Europese commissie, die de lijst aangepast heeft en op de site onder de FAQ nr 31 rond de CPR gepubliceerd heeft.

Klik op de link en vervolgens op FAQ 31 om te zien welke lijst door de Europese commissie op dit moment gepubliceerd wordt.

Ondertussen is de EN 1090-1 onderworpen aan een grondige revisie en is er een finale draft klaar. Om deze revisie te motiveren werd destijds een aangepast antwoord gegeven op het mandaat M120 dat door de Europese commissie gegeven werd aan CEN om een geharmoniseerde norm te ontwikkelen voor de CPR. Probleem is dat er (01-12-2020) nog geen feedback is van de Europese commissie op dit aangepaste antwoord. Indien de CEN consultant de nieuwe revisie van EN 1090-1 moet reviewen om op te nemen in het OJEU kan hij dit nog niet doen ten aanzien van het aangepaste antwoord, waardoor een opname in het OJEU mogelijks problemen oplevert.

Op 30-11-2020 is er een rondvraag gedaan aan alle lidstaten of de finale draft al dan niet al kan uitgestuurd worden (ook al heeft de Europese commissie nog niet geantwoord). De meningen waren verdeel en op de CEN TC135 vergadering van 04-12-2020 werd beslist om revisie die nu op tafel ligt voorlopig NIET door te sturen om te laten goedkeuren. Men was van oordeel dat het beter is om eerst de positie van de EC ten aanzien van de CPR te kennen en te wachten op een aanvraag van de EC om een geharmoniseerde standaard op te maken. De huidige revisie die er nu is zou dan de basis zijn waarop verder gewerkt wordt.

Wat is er fundamenteel gewijzigd in de draft van EN 1090-1?

- Aangezien het toepassingsgebied van de EN 1090-1 in het verleden voor veel onduidelijkheid gezorgd heeft (zie hiervoor), heeft men:

   - duidelijk gesteld dat de norm enkel van toepassing is op componenten die gemaakt zijn volgens EN 1090-2 tem EN 1090-5.

   - de lijst met componenten die niet vallen onder de scope van EN 1090-1, die op dit moment onder de FAQ 31 terug te vinden is op de site van de Europese commissie, opgenomen in de norm.

Op die manier heeft men het toepassingsgebied beter omschreven.

- Aanpassing van de prestatiekenmerken:

Men heeft geprobeerd om de noden van de fabrikant en de gebruiker op elkaar af te stemmen en tegelijk nog steeds te voldoen aan de eisen uit het mandaat M120. Om dit te bereiken, zijn er een aantal prestatiekenmerken verwijderd en een aantal nieuwe toegevoegd.

- verwijderd: breuktaaiheid, lasbaarheid, vermoeiingsweerstand, weerstand tegen stootbelasting, vrijkomen van cadmium, radioactieve straling

- nieuwe: materiaaleigenschappen van de samenstellende producten, executieklasse, duurzaamheid van het draagvermogen

De materiaaleigenschappen van de samenstellende producten samen met de uitvoeringsklasse verzekeren dus grotendeels de eigenschappen van de component in kwestie. Als deze benadering in de toekomstige versie van EN 1090-1 behouden wordt, zou dit een wijziging van de DOP’s met zich teweegbrengen.