Europese richtlijn mbt elektromagnetische velden

15-12-2016

Sinds 20-06-2016 is het KB van 20-05-2016 van kracht. Dit KB is de omzetting van de Europese richtlijn 2013/15/EU mbt de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid ivm de blootstelling van werknemers aan de risico's van elektromagnetische velden. 

Het KB behandelt enkel de erkende effecten op korte termijn nl. thermische effecten, elektrische stimulering van weefsel en indirecte effecten die een gevaar kunnen zijn voor de gezondheid of veiligheid.
Het KB heeft hiervoor grenswaarden bepaald voor:
- blootstelling (GWB)
- actieniveau's (AN)

De werkgever is verantwoordelijk dat de werknemers niet blootgesteld worden aan elektromagnetische velden die hoger zijn den de vastgelegde GWB.

De werkgever zal op basis van risico analyses eventueel maatregelen moeten nemen om dit te bereiken.

De Europese commissie heeft een 3 delige gids uitgewerkt om de werkgevers te ondersteunen.

De gids kan je downloaden via deze link.