EN ISO 9606-1 en PED

15-02-2018

Op dit moment (15-02-2018) is de norm EN ISO 9606-1:2017 voor het kwalificeren van lassers eindelijk verschenen in het official journal van de Europese unie als geharmoniseerde norm voor zowel de PED-richtlijn 2014/68/EU en de richtlijn voor simpele drukvaten 2014/29/EU.  

In september 2017 is er een nieuwe versie van de norm EN ISO 9606-1 Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen - Deel 1: Staal, editie 2017 verschenen. 
Deze nieuwe editie is inhoudelijk volledig identiek met de editie van 2013, op de annexen ZA en ZB na.
Annex ZA beschrijft op welke paragrafen van de norm men zich kan beroepen om het vermoeden van overeenstemming in het kader van de PED-richtlijn te bekomen, terwijl annex ZB hetzelfde doet maar voor de SPVD (simple pressure vessels).

Op dit moment (15-02-2018) is de norm EN ISO 9606-1:2017 voor het kwalificeren van lassers eindelijk verschenen in het official journal van de Europese unie als geharmoniseerde norm voor zowel de PED-richtlijn 2014/68/EU en de richtlijn voor simpele drukvaten 2014/29/EU. 
Deze erkenning als geharmoniseerde norm gaat in vanaf 28-02-2018.

Via deze link krijg je een overzicht van het citaat.