EN ISO 9606-1 en PED

15-12-2016

Op dit huidige moment (15-12-2016) is de norm EN ISO 9606-1 voor het kwalificeren van lassers nog steeds niet geharmoniseerd voor de PED-richtlijn 2014/68/EU en de richtlijn voor simpele drukvaten 2014/29/EU. 

Op 9 dec 2016 werd op de vergadering van TC121 beslist over de annexen ZA en ZB die 
zullen toegevoegd worden aan de norm EN ISO 9606-1.
Annex ZA geeft op welke paragrafen van de norm geharmoniseerd zijn volgens de PED-richtlijn 2014/68/EU.

Annex ZB geeft op welke paragrafen van de norm geharmoniseerd zijn volgens de richtlijn voor simpele drukvaten 2014/29/EU.

Volgende zaken werden besproken:

- paragraaf 9.2 ivm de 6-maandelijkse bevestiging van de lasserkwalificatie. 
Puur juridisch gezien zou deze paragraaf volgens de CEN consultant betekenen dat de 6-maandelijkse bevestiging door
een NOBO moet uitgevoerd worden. Aangezien dit totaal niet de bedoeling is, werd beslist om paragraaf 9.2 te schrappen uit de
annexen ZA en ZB.

- optie 9.3 c) voor het verlengen van de lasserkwalificatie
Ondanks de verdediging van België voor het toelaten van optie 9.3 c) mits de verlenging door een NOBO uitgevoerd
wordt, kon dit niet rekenen op voldoende draagvlak bij de andere lidstaten.
Er werd dan ook beslist om de optie 9.3 c) niet toe te laten voor annexen ZA en ZB.

Eens deze annexen goedgekeurd zijn, ligt het pad open om de norm EN ISO 9606-1 te citeren in de OJEU
zodat dan eindelijk de onduidelijkheid ivm lasserkalifikatie onder beide richtlijnen opgelost is.

Klik op de link om de annexen ZA en ZB voor EN ISO 9606-1 die voorgelegd worden ter goedkeuring te bekijken.