Certificaten EN ISO 9606-1 ook geldig volgens ASME IX?

09-07-2015

In de nieuwe versie van ASME IX (juli 2015) zal er een "nonmandatory appendix L" aanwezig zijn, die eea beschrijft ivm de lassers- en operatorkwalificatie onder ISO 9606-1:2012 / ISO 14732:2013 ten aanzien van ASME IX. 

De ISO 9606-1:2012 heeft heel lang op zich laten wachten, maar dit heeft er wel toe geleid dat de norm zodanig geschreven is, dat hij heel nauw verwant is met ASME IX. Het is steeds de bedoeling geweest om beide normen naar elkaar toe te laten groeien met als ultiem doel dat een kwalificatie volgens ISO 9606-1 ook als ASME IX kwalificatie zou aanvaard worden. Hetzelfde voor de operatorkwalificatie onder ISO 14732:2013. Tot op heden was dit nog niet aanvaard, maar met de komst van de nieuwe versie van ASME IX komt daar verandering in! 

Wie het slim aanpakt kan ervoor zorgen dat zijn lasser of operatorkwalificatie door beide normen aanvaard wordt!

De in rekening te brengen elementen staan opgesomd in deze appendix L.

Volgende zaken zijn vereist:

- de gevolgde WPS tijdens de proef moet goedgekeurd zijn volgens ASME IX

- lassen van de testcoupon moet gebeuren onder supervisie van het bedrijf 

- aftekenen van de kwalificatie door degene die supervisie deed tijdens de test

- gebruik voor de testcoupon staal dat in ASME een "p-number" gekregen heeft onder QW-420

- gebruik toevoegmateriaal dat in ASME een "F-number" gekregen heeft onder QW-432

- testen van de testcoupon moet ook in overeenstemming zijn met ASME IX acceptatiecriteria

- breekproef volgens ISO 9017 wordt niet aanvaard door ASME IX

Wie met bovenstaande zaken rekening houdt, kan dus door het uitvoeren van 1 proef, voldoen aan zowel ISO 9606-1 als ASME IX. Je hebt dan nog de keuze om 1 of 2 certificaten op te maken voor deze proef.