Workshops

Komende workshops

Voorbije workshops

 • 16 mei 2018

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek organiseert op 16 mei 2018 opnieuw eenWorkshopLasserkwalificatie volgens EN ISO 9606-1:2013met handige exceltool De exceltool maakt het mogelijk om zelfstandig lasserskwalificaties te kunnen organiseren.De exceltool bevat info inzake de lasproefparameters en de overeenkomstige geldigheidsgebieden,  de uit te voeren beproevingen, de acceptatiecriteria voor het visueel onderzoek van de lasproef alsook een automatische opmaak van een lasserscertificaat.Samengevat : deze exceltool is een onmisbaar werkinstrument voor lascoördinerend personeel dat zijn lassers dient op te volgen inzake lasserskwalificatie

 • 3 mei 2018

  ‘Eenduidig en volledig’ een las weergeven op een tekening, is de doelstelling van deze workshop.De ISO 2553 norm, die in 2013 nog herzien werd, is hiervoor het instrument bij uitstek en zal bij de start van deze cursus uitvoerig toegelicht worden.

 • 18 apr 2018

  In de lastechnische industrie worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Van groot belang is het visueel onderzoek van het laswerk. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen.De opleiding Visueel Lasinspecteur VT2 geeft inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtermen van de norm ISO 9712.

 • 1 feb 2018 - 1 mrt 2018

  Het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek), organiseert een praktische workshop rond de norm EN 15085.Deze workshop helpt de vele kleine en middelgrote staalconstructiebedrijven vlot op weg bij het zich in orde stellen met de EN 15085, performantieklasse CPC2, CPC3 en CPD.Tijdens de serie workshops worden vooral praktische zaken meegegeven: inclusief een gebruiksklaar uitgeschreven (las)kwaliteitshandboek met werkinstructies en invulformulieren.

 • 17 jan 2018

  Recent is er een nieuwe editie 2017 van kracht die vanaf nu voor alle nieuwe kwalificaties moet gebruikt worden.Het gebruik van goedgekeurde lasmethodebeschrijvingen (WPS en PQR) wordt voor gelaste constructies alsmaar belangrijker.De invoering van de nieuwe toepassingsnormen zoals de EN 1090-2 voor metaalconstructies en de EN 15085 voor spoorwegtoepassingen, maar ook de drukvatenrichtlijn (PED) en de steeds strenger wordende klanteneisen, verplichten de constructeurs om te werken volgens een laskwaliteitssysteem (vb. EN ISO 3834), waarvan goedgekeurde lasmethodes een cruciaal onderdeel zijn.Om deze nieuwe editie toe te lichten, organiseert het BIL een praktische workshop waarin het opstellen van lasmethodekwalificaties volgens de nieuwe editie, uitgelegd en geoefend wordt. Hierbij zal er ook een hulpmiddel onder de vorm van een exceltool aan bod komen.

 • 25 nov 2017

  Het visueel beoordelen van lasverbindingen vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van laswerk. Naast een gedegen kennis van de mogelijk optredende lasonvolkomenheden moet de visueel lasinspecteur inzicht hebben in het toegepaste lasproces, de gelaste materialen en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het laswerk.De workshop bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Aangezien heel veel bedrijven meestal onvoldoende interne kennis en/of tijd hebben om een opleiding te organiseren, wil het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) met deze opleiding tegemoetkomen aan de vraag van de industrie.

 • 14 nov 2017

  Op dinsdagnamiddag 14 november organiseren UNIZO en SBS (Small Business Standards) een gratis info- en netwerkmoment rond standaarden en normen in de kmo-sfeer.

 • 25 okt 2017

  De exceltool maakt het mogelijk om zelfstandig lasserskwalificaties te kunnen organiseren.De exceltool bevat info inzake de lasproefparameters en de overeenkomstige geldigheidsgebieden,  de uit te voeren beproevingen, de acceptatiecriteria voor het visueel onderzoek van de lasproef alsook een automatische opmaak van een lasserscertificaat.Samengevat : deze exceltool is een onmisbaar werkinstrument voor lascoördinerend personeel dat zijn lassers dient op te volgen inzake lasserskwalificatie

 • 18 okt 2017

  ‘Eenduidig en volledig’ een las weergeven op een tekening, is de doelstelling van deze workshop.De ISO 2553 norm, die in 2013 nog herzien werd, is hiervoor het instrument bij uitstek en zal bij de start van deze cursus uitvoerig toegelicht worden.

 • 21 jun 2017

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek organiseert op 21 juni 2017 te Zwijnaarde een praktische workshop rond het opstellen van lasmethodekwalificaties volgens EN ISO 15614-1.