Activiteiten - Nieuws

 • 05.12.2018

  Vernieuwde EN (ISO) lasnormen in België

  Normen zijn geen statisch gegeven. Om ervoor te zorgen dat ze de laatste stand van de techniek volgen, worden ze minstens elke 5 jaar onderworpen aan een review om te bepalen of de norm moet aangepast worden. Indien er aanpassingen nodig zijn, zal vervolgens een nieuwe versie uitgebracht worden.

  weergeven
 • 04.09.2018

  Nieuwe EN ISO 15612 gepubliceerd

  Nieuwe EN ISO 15612: Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – goedkeuring op basis van een standaard lasmethodebeschrijving. Sinds 2014 was men gestart met de revisie van de norm ISO 15612. De draft ontwerpen die sindsdien opgesteld zijn hadden al vele wijzigingen ondergaan o.a. onder invloed van de wijzigingen die in de nieuwe norm ISO 15614-1:2017 terug te vinden zijn. Eind mei 2018 werd de finale draft van de norm ISO 15612 goedgekeurd en de vernieuwde versie is sinds aug 2018 gepubliceerd.

  weergeven
 • 07.08.2018

  Nieuwe EN 1090-2 gepubliceerd!

  In september 2012 heeft de technische commissie CEN/TC 135 op basis van een rondvraag bij de lidstaten beslist om de norm EN 1090-2 te herzien. Er werd binnen de technische commissie een werkgroep opgezet (WG2) die zich zou ontfermen over deze nieuwe versie.

  weergeven
 • 27.07.2018

  Amendement voor EN ISO 15614-1:2017 op komst:

  Zweden heeft eind februari dit jaar een voorstel tot amendement voor EN ISO 15614-1 ingediend. Dit voorstel werd in juni intern in de commissie goedgekeurd waardoor het groen licht krijgt om als draft gestemd te worden. Als de draft goedgekeurd wordt, zal dit als amendement gepubliceerd worden.

  weergeven
 • 22.06.2018

  NEN Bundel 18 Nieuwe editie

  De NEN-bundel 18 met normen voor het lassen van metalen is opnieuw herzien. Hij bevat een selectie van Nederlandse, Europese en internationale normen voor het lassen van metalen.

  weergeven
 • 15.02.2018

  EN ISO 9606-1 en PED

  Op dit moment (15-02-2018) is de norm EN ISO 9606-1:2017 voor het kwalificeren van lassers eindelijk verschenen in het official journal van de Europese unie als geharmoniseerde norm voor zowel de PED-richtlijn 2014/68/EU en de richtlijn voor simpele drukvaten 2014/29/EU.  

  weergeven
 • 01.02.2018

  Overzicht Europese en Internationale lasnormen

  Verlies je ook wel eens het noorden in het oerwoud van lasnormen? Onderstaande link geeft je een overzicht van de meest gebruikte Internationale en Europese lasnormen. Het dateert van jan 2018 en zal regelmatig hernieuwd worden.

  weergeven
 • 28.11.2017

  EN ISO 15614-1 editie 2017 en PED

  Recentelijk (22-11-2017) heeft de Europese commissie beslist om de laatste editie van de EN ISO 15614-1 (versie 2017) voorlopig NIET te citeren in het OJEU (official journal of the European Union) in het kader van de PED-richtlijn (pressure equipment directive) en SPVD-richtlijn (simple pressure vessels directive). 

  weergeven
 • 29.09.2017

  Nieuwe versie NBN EN ISO 9606-1 editie 2017

  In september 2017 is er een nieuwe versie van de norm EN ISO 9606-1 Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen - Deel 1: Staal, editie 2017 verschenen. 

  weergeven
 • 11.08.2017

  EN ISO 15614-1 editie 2017

  De norm EN ISO 15614-1 is het eerste deel van een veertiendelige normenreeks, die het kwalificeren van lasprocedures beschrijft voor verschillende lasprocessen en materialen. Deel 1 handelt specifiek over boog-en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen. Sinds juli 2017 werd een nieuwe revisie van de norm EN ISO 15614-1 in België gepubliceerd. In het artikel beschrijven we kort welke de belangrijkste verschillen zijn met de vorige versie. 

  weergeven
 • 25.07.2017

  Scope EN 1090-1, revisie EN 1090-1 en -2

  Heel vaak wordt de vraag gesteld of een bepaald product al dan niet onder de scope van EN 1090-1 valt. Deze vraag werd voorgelegd aan CEN/TC135, de technische commissie die de geharmoniseerde norm EN 1090-x beheert.

  weergeven
 • 15.12.2016

  Europese richtlijn mbt elektromagnetische velden

  Sinds 20-06-2016 is het KB van 20-05-2016 van kracht. Dit KB is de omzetting van de Europese richtlijn 2013/15/EU mbt de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid ivm de blootstelling van werknemers aan de risico's van elektromagnetische velden. 

  weergeven
 • 08.09.2016

  Overzicht certificerende instanties in België

  Regelmatig krijgt de normen-antenne lastechniek de vraag welke firma's er in België actief zijn om certificaties te doen voor verschillende normen.We hebben in een overzicht trachten weer te geven welke firma, welke bepaalde certificaties doet in België.Aangezien het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) een onafhankelijk organisme is kan ieder certificatie-instantie zich toevoegen op deze lijst door een mail te sturen naar Benny.droesbeke@bil-ibs.be met duidelijke vermelding welke normen/richtlijnen de instantie kan certificeren. Het Belgisch Instituut neemt geen enkele verantwoordelijkheid naar de volledigheid en de juistheid van deze lijst. 

  weergeven
 • 01.03.2016

  Overzicht EN ISO 3834

  De veelheid aan normen die er zijn binnen de lastechniek maakt het vaak niet gemakkelijk om je weg erin terug te vinden. Een goede "kapstok" wordt gevormd door uit te gaan van de norm voor kwaliteitsbeheersing binnen de lastechniek: EN ISO 3834. 

  weergeven
 • 09.07.2015

  Certificaten EN ISO 9606-1 ook geldig volgens ASME IX?

  In de nieuwe versie van ASME IX (juli 2015) zal er een "nonmandatory appendix L" aanwezig zijn, die eea beschrijft ivm de lassers- en operatorkwalificatie onder ISO 9606-1:2012 / ISO 14732:2013 ten aanzien van ASME IX. 

  weergeven
 • 16.03.2015

  NILBIL Verbindingsgids

  De NILBIL Verbindingsgids: compacte wegwijzer door de wereld van de verbindingstechniekDe NILBIL Verbindingsgids is een uniek naslagwerk voor professionals in de verbindingstechniek. Technische informatietabellen en tekeningen vormen een  belangrijk onderdeel van de gids. Deze zorgvuldig geselecteerde informatie is bedoeld als een leidraad bij het interpreteren van normen, procedures en specificaties. Verder bevat de gids informatie over de belangrijkste overkoepelende organisaties, een overzicht van erkende opleidingsinstellingen en het stroomschema van las- en laskaderopleidingen. 

  weergeven
 • 06.02.2015

  Standaard kwaliteitsdocumenten EN 1090

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) heeft een aantal algemene documenten (voornamelijk staal - en ook wat roestvast staal/inox - voor uitvoeringsklasse 2 = EXC2) opgesteld, die kaderen binnen de EN 1090-1 en EN 1090-2 (technische eisen voor metaalconstructies). Deze hebben reeds een aantal audits doorstaan (worden ook bijgestuurd n.a.v. opmerkingen/suggesties van auditeurs) en hebben dus hun deugdelijkheid al bewezen. 

  weergeven
 • 19.01.2015

  EN ISO 9606-1 lasser kwalificatie, wie mag deze afnemen?

  EN ISO 9606-1 lasser kwalificatie, wie mag deze afnemen?Als normen-antenne lastechniek krijgen wij regelmatig de vraag of een bedrijf zelf z'n lassers mag certificeren.Een éénduidig antwoord hierop kan echter niet gegeven worden aangezien dit afhangt van de context waarbinnen het bedrijf opereert.Indien het voor het bedrijf in kwestie toegelaten is, volgt al snel als tweede vraag: "Wie mag dit dan doen binnen het bedrijf?"In een korte presentatie trachten we op beide vragen een antwoord te bieden.Indien er nog zaken onduidelijk zijn, kan je nog steeds de normen-antenne lastechniek contacteren. 

  weergeven
 • 10.07.2014

  FAQ over CPR

  Heel recent heeft de Europese commissie op haar site een FAQ pagina voorzien die gewijd is aan de CPR. 

  weergeven
 • 19.03.2014

  Opleiding RWC-B volgens EN 1090

  In overeenstemming met de EN 1090 moeten laswerken die vallen onder de executieklassen 2, 3 en 4, uitgevoerd worden onder supervisie van een gekwalificeerd en ervaren lascoördinator. EN 1090-2 refereert voor de vereiste kennisniveaus ‘Basic, Specific en Comprehensive‘naar de EN ISO 14731, zijnde de norm aangaande lascoördinatie.

  weergeven
 • 09.12.2013

  EWF guidance document ivm de overgang van EN 287-1 naar EN ISO 9606-1

  De Nederlandse normencommissie heeft samen met de sectorale operator lastechniek van België een document opgesteld om de overgang van de EN 287-1 naar EN ISO 9606-1 in goede banen te leiden.

  weergeven
 • 23.09.2013

  Problemen met de implementatie van EN ISO 9606-1

  De EN ISO 9606-1 is nog maar net goedgekeurd en er worden opnieuw stokken in de wielen gestoken. Nu gaat het niet zozeer omwille van de technische inhoud, maar wel over de periode die voorzien wordt om de EN 287-1 in te trekken.

  weergeven
 • 02.08.2013

  EN ISO 9606-1 is een feit!

  Het resultaat van de UAP procedure (Unique Acceptance Procedure) voor wat betreft de Europese overname van ISO 9606-1 is bekend!

  weergeven
 • 04.06.2012

  Nieuw amendement A2 voor EN ISO 15614-1:2004

  Sinds juni 2012 is er een nieuw amendement A2 verschenen die betrekking heeft op de norm EN ISO 15614-1:2004.

  weergeven
 • 27.02.2012

  EN 1090-1 Verlenging coëxistentieperiode!

  Op 17-12-2010 werd de EN 1090-1 geharmoniseerd. Dit wil zeggen dat in het official Journal of the European Union de norm EN 1090-1 officieel erkend werd als geharmoniseerde norm voor de bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG).

  weergeven
 • 07.11.2011

  Afkortingen ivm normalisatie

  In de wereld van normalisatie worden tal van afkortingen gebruikt die niet altijd even duidelijk of gekend zijn. Hieronder vind je alvast een lijst van afkortingen met een verklaring voor wat ze staan. Heb je nog andere afkortingen in verband met normalisatie die deze lijst kunnen aanvullen, aarzel niet om ons te contacteren.

  weergeven
 • 05.11.2011

  EN 1090-1 geharmoniseerd!

  Op 17-12-2010 werd de EN 1090-1 geharmoniseerd. Dit wil zeggen dat in het official Journal of the European Union de norm EN 1090-1 officieel erkend werd als geharmoniseerde norm voor de bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG).

  weergeven
 • 07.10.2010

  EN 1090 en lassen

  In februari 2010 is de norm EN 1090 in voege getreden. Deze Europese norm handelt over de minimale kwaliteitseisen die moeten worden gerespecteerd voor alle stalen constructies die binnen de Europese Unie op de markt gebracht worden.

  weergeven
 • 01.04.2010

  TC 44 werkprogramma

  Wens je te weten welke ISO normen dit jaar door ISO TC44 gereviseerd of opgesteld worden?

  weergeven