Activiteiten - Nieuws

 • 17.03.2021

  Overzicht Europese en Internationale lasnormen

  Verlies je ook wel eens het noorden in het oerwoud van lasnormen? Onderstaande link geeft je een overzicht van de meest gebruikte Internationale en Europese lasnormen. Het dateert van maart 2021 en zal regelmatig hernieuwd worden.

  weergeven
 • 11.03.2021

  Vernieuwde EN (ISO) lasnormen in België

  Normen zijn geen statisch gegeven. Om ervoor te zorgen dat ze de laatste stand van de techniek volgen, worden ze minstens elke 5 jaar onderworpen aan een review om te bepalen of de norm moet aangepast worden. Indien er aanpassingen nodig zijn, zal vervolgens een nieuwe versie uitgebracht worden.

  weergeven
 • 11.12.2020

  Scope EN 1090-1, revisie EN 1090-1

  Heel vaak wordt de vraag gesteld of een bepaald product al dan niet onder de scope van EN 1090-1 valt. Deze vraag werd voorgelegd aan CEN/TC135, de technische commissie die de geharmoniseerde norm EN 1090-x beheert.

  weergeven
 • 28.08.2020

  Lasser- en operatorkwalificaties tijdens Covid 19

  Op 19 mei heeft ISO / TC 44 / SC 11 een positieverklaring gepubliceerd ivm de verlenging en bevestiging van kwalificaties van personeel voor lassen en aanverwante processen tijdens de Covid 19 periode.  Op 27-08-2020 werd beslist om de initiële verloopdatum van die positieverklaring te annuleren, waardoor deze positieverklaring tot nader order kan gebruikt worden.

  weergeven
 • 07.01.2020

  Normenbundel - welding

  In de lastenboeken die door klanten worden opgesteld verschijnen meer en meer verwijzingen naar Europese en internationale normen. Daarbij is het belangrijk (vanuit een kwaliteitssysteem zelfs verplicht) om steeds over de laatste versie van de norm te beschikken. Omdat dit laatste meestal een heikel punt is, heeft de normen-antenne van het BIL samen met Infosteel een formule uitgewerkt waarbij je online de meest gebruikte lasnormen kan raadplegen. Geen zorgen meer of je nu al dan niet over de laatste versie van de norm beschikt aangezien je steeds de laatste versie online ter beschikking hebt.

  weergeven
 • 06.01.2020

  Nieuwe versie van EN ISO 6947: lasposities

  Begin december 2019 is de vernieuwde EN ISO 6947 gepubliceerd.Dit is de norm die de verschillende lasposities definieert voor zowel lasproeven als voor productie.De vorige editie dateert van 2011.

  weergeven
 • 31.10.2019

  Nederlandse versie EN 1090-2

  De Nederlandstalige vertaling van EN 1090-2:2018 was in september 2019 in Nederland beschikbaar.Het NBN heeft de Belgische versie in november 2019 gepubliceerd. De Nederlandstalige versie werd eerst onder de loep genomen door de Belgische spiegelcommissieom na te gaan of de vertaling uit het Engels correct uitgevoerd werd en er geen terminologie gebruikt is die in België niet gangbaar is.

  weergeven
 • 03.10.2019

  Nieuwe norm voor Kalibratie, validatie en consistentiebeproeving van lasapparatuur

  Eind augustus werd in alle lidstaten in Europa de nieuwe norm voor kalibratie,validatie en consistentiebeproeving van lasapparatuur IEC 60974-14 gepubliceerd.De nieuwe norm zal de EN 50504 ‘Validatie van uitrusting voor booglassen’die sinds 2008 in voege is vervangen. Het is aan te raden om de nieuwe norm IEC 60974-14 reeds te gebruiken, maar tot 23 november 2021 is het toegelaten om de oude norm EN 50504 nog te gebruiken.

  weergeven
 • 15.09.2019

  Amendement Amd1:2019 voor EN ISO 15614-1:2017

  Zweden heeft eind februari 2019 een voorstel tot amendement voor EN ISO 15614-1 ingediend dat later dit jaar werd goedgekeurd.Sinds eind september werd dit amendement gepubliceerd in België. 

  weergeven
 • 20.03.2019

  EN ISO 15614-1 editie 2017 vertaald in het Nederlands!

  De norm EN ISO 15614-1 is het eerste deel van een veertiendelige normenreeks, die het kwalificeren van lasprocedures beschrijft voor verschillende lasprocessen en materialen. Deel 1 handelt specifiek over boog-en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen. Sinds juli 2017 werd een nieuwe revisie van de norm EN ISO 15614-1 in België gepubliceerd. Sinds maart 2019 is er een Nederlandse versie beschikbaar bij het NBN. Deze vertaling is tot stand gekomen op aanvraag van de normen antenne lastechniek met de bedoeling om de norm toegankelijker te maken voor de KMO's. Er werd tevens een artikel geschreven die kort uitlegt welke de belangrijkste verschillen zijn met de vorige versie. 

  weergeven
 • 08.03.2019

  Gewijzigde regelgeving voor lastoevoegmaterialen

  De Europese regelgeving 'Construction Products Directive' (CPD) van 1989 werd in 2011 gewijzigd in de 'Construction Products Regulation' (CPR). Dit heeft geleid tot een verandering van de eisen met betrekking tot de CE-markering van lastoevoegmaterialen en de begeleidende documentatie. De geharmoniseerde norm EN 13479 werd hiervoor aangepast.

  weergeven
 • 04.09.2018

  Nieuwe EN ISO 15612 gepubliceerd

  Nieuwe EN ISO 15612: Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – goedkeuring op basis van een standaard lasmethodebeschrijving. Sinds 2014 was men gestart met de revisie van de norm ISO 15612. De draft ontwerpen die sindsdien opgesteld zijn hadden al vele wijzigingen ondergaan o.a. onder invloed van de wijzigingen die in de nieuwe norm ISO 15614-1:2017 terug te vinden zijn. Eind mei 2018 werd de finale draft van de norm ISO 15612 goedgekeurd en de vernieuwde versie is sinds aug 2018 gepubliceerd.

  weergeven
 • 07.08.2018

  Nieuwe EN 1090-2 gepubliceerd!

  In september 2012 heeft de technische commissie CEN/TC 135 op basis van een rondvraag bij de lidstaten beslist om de norm EN 1090-2 te herzien. Er werd binnen de technische commissie een werkgroep opgezet (WG2) die zich zou ontfermen over deze nieuwe versie.

  weergeven
 • 22.06.2018

  NEN Bundel 18 editie 2018

  De NEN-bundel 18 met normen voor het lassen van metalen bevat een selectie van Nederlandse, Europese en internationale normen voor het lassen van metalen.

  weergeven
 • 15.02.2018

  EN ISO 9606-1 en PED

  Op dit moment (15-02-2018) is de norm EN ISO 9606-1:2017 voor het kwalificeren van lassers eindelijk verschenen in het official journal van de Europese unie als geharmoniseerde norm voor zowel de PED-richtlijn 2014/68/EU en de richtlijn voor simpele drukvaten 2014/29/EU.  

  weergeven
 • 15.12.2016

  Europese richtlijn mbt elektromagnetische velden

  Sinds 20-06-2016 is het KB van 20-05-2016 van kracht. Dit KB is de omzetting van de Europese richtlijn 2013/15/EU mbt de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid ivm de blootstelling van werknemers aan de risico's van elektromagnetische velden. 

  weergeven
 • 08.09.2016

  Overzicht certificerende instanties in België

  Regelmatig krijgt de normen-antenne lastechniek de vraag welke firma's er in België actief zijn om certificaties te doen voor verschillende normen.We hebben in een overzicht trachten weer te geven welke firma, welke bepaalde certificaties doet in België.Aangezien het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) een onafhankelijk organisme is kan ieder certificatie-instantie zich toevoegen op deze lijst door een mail te sturen naar Benny.droesbeke@bil-ibs.be met duidelijke vermelding welke normen/richtlijnen de instantie kan certificeren. Het Belgisch Instituut neemt geen enkele verantwoordelijkheid naar de volledigheid en de juistheid van deze lijst. 

  weergeven
 • 01.03.2016

  Overzicht EN ISO 3834

  De veelheid aan normen die er zijn binnen de lastechniek maakt het vaak niet gemakkelijk om je weg erin terug te vinden. Een goede "kapstok" wordt gevormd door uit te gaan van de norm voor kwaliteitsbeheersing binnen de lastechniek: EN ISO 3834. 

  weergeven
 • 09.07.2015

  Certificaten EN ISO 9606-1 ook geldig volgens ASME IX?

  In de nieuwe versie van ASME IX (juli 2015) zal er een "nonmandatory appendix L" aanwezig zijn, die eea beschrijft ivm de lassers- en operatorkwalificatie onder ISO 9606-1:2012 / ISO 14732:2013 ten aanzien van ASME IX. 

  weergeven
 • 16.03.2015

  NILBIL Verbindingsgids

  De NILBIL Verbindingsgids: compacte wegwijzer door de wereld van de verbindingstechniekDe NILBIL Verbindingsgids is een uniek naslagwerk voor professionals in de verbindingstechniek. Technische informatietabellen en tekeningen vormen een  belangrijk onderdeel van de gids. Deze zorgvuldig geselecteerde informatie is bedoeld als een leidraad bij het interpreteren van normen, procedures en specificaties. Verder bevat de gids informatie over de belangrijkste overkoepelende organisaties, een overzicht van erkende opleidingsinstellingen en het stroomschema van las- en laskaderopleidingen. 

  weergeven
 • 06.02.2015

  Standaard kwaliteitsdocumenten EN 1090

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) heeft een aantal algemene documenten (voornamelijk staal - en ook wat roestvast staal/inox - voor uitvoeringsklasse 2 = EXC2) opgesteld, die kaderen binnen de EN 1090-1 en EN 1090-2 (technische eisen voor metaalconstructies). Deze hebben reeds een aantal audits doorstaan (worden ook bijgestuurd n.a.v. opmerkingen/suggesties van auditeurs) en hebben dus hun deugdelijkheid al bewezen. 

  weergeven
 • 19.01.2015

  EN ISO 9606-1 lasser kwalificatie, wie mag deze afnemen?

  EN ISO 9606-1 lasser kwalificatie, wie mag deze afnemen?Als normen-antenne lastechniek krijgen wij regelmatig de vraag of een bedrijf zelf z'n lassers mag certificeren.Een éénduidig antwoord hierop kan echter niet gegeven worden aangezien dit afhangt van de context waarbinnen het bedrijf opereert.Indien het voor het bedrijf in kwestie toegelaten is, volgt al snel als tweede vraag: "Wie mag dit dan doen binnen het bedrijf?"In een korte presentatie trachten we op beide vragen een antwoord te bieden.Indien er nog zaken onduidelijk zijn, kan je nog steeds de normen-antenne lastechniek contacteren. 

  weergeven
 • 10.07.2014

  FAQ over CPR

  Heel recent heeft de Europese commissie op haar site een FAQ pagina voorzien die gewijd is aan de CPR. 

  weergeven
 • 19.03.2014

  Opleiding RWC-B volgens EN 1090

  In overeenstemming met de EN 1090 moeten laswerken die vallen onder de executieklassen 2, 3 en 4, uitgevoerd worden onder supervisie van een gekwalificeerd en ervaren lascoördinator. EN 1090-2 refereert voor de vereiste kennisniveaus ‘Basic, Specific en Comprehensive‘naar de EN ISO 14731, zijnde de norm aangaande lascoördinatie.

  weergeven
 • 07.11.2011

  Afkortingen ivm normalisatie

  In de wereld van normalisatie worden tal van afkortingen gebruikt die niet altijd even duidelijk of gekend zijn. Hieronder vind je alvast een lijst van afkortingen met een verklaring voor wat ze staan. Heb je nog andere afkortingen in verband met normalisatie die deze lijst kunnen aanvullen, aarzel niet om ons te contacteren.

  weergeven
 • 01.04.2010

  TC 44 werkprogramma

  Wens je te weten welke ISO normen dit jaar door ISO TC44 gereviseerd of opgesteld worden?

  weergeven