Activiteiten - Certificatie

» Certificatie van lassers en lascoördinatiepersoneel

Lassers en lascoördinatiepersoneel kunnen via certificaten aantonen dat ze over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.

Voor keuring van lassers wordt er in Europa vooral gebruik gemaakt van de EN ISO 9606-1 voor kwalificatie van lassers in staal en EN ISO 9606-2 voor kwalificatie van lassers in aluminium. Voor de certificatie van operatoren wordt gebruik gemaakt van EN ISO 14732.

De regels voor de opleiding en kwalificatie van lascoördinatiepersoneel zijn Internationaal vastgelegd door het IIW (International Institute of Welding). Voor de taken en de verantwoordelijkheden die ingevuld moeten worden door het lascoördinatiepersoneel wordt verwezen naar de norm EN ISO 14731.

Het IIW heeft hiervoor een certificatiesysteem opgesteld en in een aantal richtlijnen de minimumvereisten vastgelegd voor het behalen van een IWE- (International Welding Engineer), IWT- (International Welding Technologist), IWS- (International Welding Specialist) diploma. 

De BVL (Belgische Vereniging voor Lastechniek) werd door het IIW geaudit wat betreft de certificatie van personen en hiervoor geaccrediteerd. Meer info ivm de opleidingen voor IWS, IWT en IWE kan je bekomen op de website van het BIL.

» Certificatie van bedrijven

Steeds meer bedrijven beseffen het belang van certificatie volgens EN ISO 3834. Deze reeks van normen omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor lassen. Dit kwaliteitsborgingssysteem is aanvullend ten opzichte van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9000-reeks, aangezien in ISO 9000 het lassen als een speciaal proces beschouwd wordt. Met speciaal wordt bedoeld dat de laskwaliteit niet 100% gegarandeerd kan worden door niet destructief onderzoek (NDO). Er is op dit moment geen enkele NDO-methode die 100% garantie biedt dat de las kwalitatief in orde is. Een lasconstructie kan slechts goedgekeurd worden indien er zowel niet-destructieve als destructieve proeven gebeuren, maar dan is de lasconstructie niet meer bruikbaar. Daarom moet de kwaliteit gegarandeerd worden aan de hand van gekwalificeerde lassers, gekwalificeerd lascoördinatiepersoneel, materiaalcertificaten, niet-destructief onderzoek (radiografie, ultrasoon onderzoek, magnetisch onderzoek, penetrant onderzoek, ...), ...

De normenreeks EN ISO 3834 bestaat uit 6 delen en onderscheidt 3 kwaliteitsniveau’s:

EN ISO 3834-1:Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen – Deel 1: Criteria voor de selectie van het geschikte niveau van kwaliteitseisen

EN ISO 3834-2: Kwaliteitseisen voor - smeltlassen van metallische materialen - Deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen

EN ISO 3834-3: Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metallische materialen - Deel 3: Standaardkwaliteitseisen

EN ISO 3834-4: Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metallische materialen - Deel 4: Elementaire kwaliteitseisen

EN ISO 3834-5: Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel5: Documenten waaraan men moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op overeenstemming met de kwaliteitseisen van ISO 3834-2, ISO 3834-3 of ISO 3834-4

EN ISO 3834-6: Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 6: Richtlijnen voor de invoering van ISO 3834

De keuze van het kwaliteitsniveau worden o.a. bepaald door:

  • Productnorm
  • Contractuele eis
  • Richtlijn
  • De toepassing

  » Lascoördinatie

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) begeleidt, bedrijven en lasverantwoordelijken om te voldoen aan de eisen/normen met betrekking tot kwaliteitsborging van het lassen. Wij helpen bij de voorbereiding en loodsen de betrokkenen op een snelle en efficiënte manier doorheen dit proces. Aangezien de ervaring ons heeft geleerd dat dergelijk traject toch enkele maanden in beslag neemt en door de meeste bedrijven als zeer omslachtig en gespecialiseerd wordt ervaren, wil het BIL deze trajectbegeleiding ten dienste stellen van de industrie.
Meer info vind je terug in onderstaande flyer.

Lascoördinatie